Історія

ІСТОРІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Княже місто Львів завжди славилося ремісниками. Тут були цехи зброярів, шевців, гончарів. Місто впродовж століть жило і розвивалося, сконцентрувавши у собі великий виробничий потенціал, який вимагав висококваліфікованих кадрів.

Вище професійне училище № 29 м. Львова є професійним навчально-виховним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує ступеневу підготовку висококваліфікованих робітників для підприємств машинобудівної, автомобільної, харчової та інших галузей промисловості м. Львова, Львівської області та України.

Училище засноване у 1944 році, як ремісниче училище № 3. Наказом начальника Львівського обласного управління трудових резервів від 01.09.1955 року за № 216 училище було реорганізовано в училище № 8.

Згідно наказу начальника Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 19.08.1963 року № 442 училище реорганізовано у Міське професійно-технічне училище № 29.

Відповідно до наказу № 59 від 20.03.1990 року Міністерством народної освіти Української РСР училище було реорганізоване у Вище професійне училище № 29 м. Львова.

За час існування навчального закладу підготовлено понад 14 тисяч кваліфікованих робітників; проводиться підготовка і перепідготовка робітничих кадрів.

Навчальний заклад тісно співпрацює з Львівським обласним та міським центрами зайнятості населення, Львівським коледжем харчової промисловості, Національним університетом “Львівська політехніка”, Національним університетом ім. Івана Іранка.

Для здійснення навчально-виробничого та навчально-виховного процесу в училищі є наявні: чотирьохповерховий навчальний корпус і два двоповерхових навчальних корпуси, соціально-побутовий корпус, котельня, кузня, механічна майстерня (по вул. Шевченка, 116); гуртожиток на 250 місць, навчальний бар «Смак» (по вул. Єрошенка, 20); слюсарна майстерня, майстерня ручного електродугового зварювання, навчальна майстерня технічного обслуговування автомобілів, гаражі (по вул. Кортумівка, 10). В цих приміщеннях згідно вимог сьогодення обладнано: навчально-виробничі майстерні, лабораторії, навчальні кабінети, 2 комп’ютерні лабораторії підключені до мережі Internet, актова зала, спортивна зала, тренажерна зала, їдальня на 120 посадкових місць, бібліотека з читальною залою та інші приміщення для навчальних цілей, які відповідають санітарно-технічним нормативам і дають можливість навчати 850 учнів.

Для виконання програм з виробничого навчання училище має 7 навчально-виробничих майстерень, які відповідають навчально-виробничій програмі.

Для підготовки молодших спеціалістів за напрямом “Автомобільний транспорт” за спеціальностю “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”, за напрямом “Харчові технології та інженерія” за спеціальностю “Виробництво харчової продукції” в училищі оформлені і обладнані навчальні кабінети та лабораторії згідно вимог сьогодення.

Мета колективу училища – це формування в учнів сучасного фахівця, який би володів глибокими професійними вміннями, навичками та знаннями, організаторськими здібностями, науковим мисленням, творчими системно-дослідницьким підходом до вирішення проблем організації та функціонування підприємств з відповідними вміннями безперервно оновлювати та збагачувати свої знання, знати основи ринкової економіки, застосовувати їх у практичній діяльності.